2018. május 29., kedd

A DNS csatlakoztat minket a Mátrixhoz

2004-ben Mike Lamberttel, az angliai Wight szigetén lévő Shen klinikáról folyamatosan tágítja szakmája határait a magasabb szintű megértésre való törekvésében. 


Ahogy az már lenni szokott, ez nem tette őt népszerűvé orvosi körökben, még azok közt sem, akik az úgynevezett alternatív vagy kiegészítő gyógymódok normáit igyekeznek lefektetni (kőbe vésni). Még nem láttam olyan hierarchiát, ami nem ugyanazon elvek alapján működne! Vagyis a hierarchiák fő mozgató rugója az események irányítására és a status quo megőrzésre irányuló törekvés.
Amit a hierarchia képvisel, valójában lényegtelen: a lényeg a tény, hogy maga a hierarchia megléte biztosítja az elmemásolatok létrehozását. Még a hierarchia-ellenes hierarchiák is ugyanígy tesznek – nézd meg a „radikális” és az anarchista szervezeteket – ugyanezt tükrözik. „Helyes, rend, parancs, anarchista bizottságotok eldöntötte, mik lesznek a szabályok.” Felfordul a gyomrom azt látva, hogy ez a hozzáállás az irányadó az alternatív gyógymódok terén is.
Egyébként a ‘80-as években Mike Lambert írt egy korát jócskán megelőző cikket a DNS-ről (dezoxiribonuklein-savról). Ez a test minden egyes sejtjében megtalálható genetikus könyvtár, és mindannyiunknak körülbelül százhúszmilliárd mérföldnyi van belőle.
A DNS tartalmazza fizikai jellemzőink kódjait. Valójában ennél jóval többről van szó. Több mint száztrilliószor annyi információt tárol, mint a legfejlettebb háttértárolóink. Az ismert DNS-kódok az eddig feltérképezett emberi génállomány durván 3-5 százalékát fedik le, a többi 95-97 százalékot még nem érti a hivatalos tudomány.
Mike mutatott nekem egy összegzést arról, miket írt hosszú évekkel ezelőtt, és ahogy átfutottam a papírt, két dolog is villámcsapásként ért:
1.) Az összes élőlény DNS-ében, mindegyikben, kezdve az embertől a hüllőn, a macskán, kutyán, fán, virágon, halon keresztül a rovarokig, minden sejt ugyanazokat az A, G, C és T-ként (adenin, guanin, cytosin és timin) ismert kódokat tartalmazza;
2.) A DNS egy kristályos szerkezet, valamint a frekvenciák vagy „fény” adó-vevője és erősítője.
Szent szar! – gondoltam. Ez az! Hát így csinálják – ez csatlakoztat minket a Mátrixhoz. A DNS az!
Ha ránézel egy DNS szerkezet ábrájára, akkor egy kettős spirált látsz, ami kitekerve úgy néz ki, mint egy létra habár számos kutató úgy hiszi, valaha sokkal több ága volt.
A csigalépcső a szabadkőműves jelképrendszerben a DNS-re utal, mert ez az ember irányításának kulcsa, és ugyanezt a jelképet megtalálod az ősi világ titkos misztérium-iskoláiban. Az A, C, G és T ismétlődései határozzák meg a genetikai jellemzőket, hogy hogyan néz ki a tested, milyen alakú egy egér, egy elefánt vagy egy nárcisz.
A fajok közötti DNS-különbségek messze kisebbek, mint a hasonlóságok. A DNS 90 százaléka ugyanaz az emberben és az egérben, de hatalmas párhuzamok vannak az ember és egy házi légy DNS-ében is. Ahogy egy cikk közölte a San Francisco Chronicle-ben:
„…a DNS egy egyetemleges szoftverkód. A baktériumoktól az emberig, az élet alapvető utasításai ugyanazon a nyelven íródtak.”
Ez a nyelv pedig a Mátrix nyelve.
Ha megnézel egy sokszorosan felnagyított DNS-t, úgy néz ki, mint egy kígyó, és nem véletlen, hogy az egész ősi világ egyik fő szimbóluma a dupla spirál-kígyó képe, amit ma úgy ismerünk, mint a caduceus vagy Merkúr kígyós botja. Ez az orvostudomány szimbóluma.
Caduceus
A DNS-nek, a „fizikai” forma alapjának van egyfajta hüllőszerű megjelenése, és az emberi agy legősibb részét úgy ismerjük, mint az R (H)-komplexet vagy hüllőagyat.
Amit mi „fizikainak” hiszünk, az valójában egy holografikus illúzió, és a DNS alapvető alakja, mint minden, egy frekvenciamező, egyfajta floppy-lemez vagy CD, ami a genetikai programot tartalmazza. Szükséges a számítógépes nyelven való gondolkodás ahhoz, hogy egyszerűbben megérthessük, hogyan működik az egész.
Nemzéskor látjuk ennek fizikai kifejeződését: az apa ondója egyesül az anya petesejtjével, és a baba ebből az egyesülésből jön létre. Azonban energetikai szinten – a három dimenzió hologramszerű megjelenésén túl – ez két szoftverprogram másolódása egy harmadik lemezre.
Az apa és az anya DNS-e letöltődik, az eredmény pedig a kettő elegyét tartalmazó „lemez” vagy program – a baba. Így adódnak át a genetikai jellemzők és hibák is. Egy olyan letöltés, ami számítógépes vírust vagy hibát tárol, átíródik az új „lemezre”, a „következő generációra”. A test egyetlen megtermékenyített petesejtből (programból) jön létre, ami addig másolódik újra és újra, míg a felnőtt embernek 50-100 trillió sejtje nem lesz. Minden egyes sejt ugyanazon utasítások könyvtárát tartalmazza, amiket a sejtek működésüknek megfelelően olvasnak, mint ahogy a számítógép olvas egy szoftvert.
A testszoftver olvasója az RNS vagy ribonuklein sav, ami általában egy egyedülálló fonál formájában jelenik meg. Egyszerűen szólva, a DNS olyan, mint egy lemez vagy sablon, az RNS pedig a lézer, ami leolvassa a lemezen található információt, és továbbítja a sejtek felé. Az RNS dönti el egy sejt funkcióját azáltal, hogy kiválasztja, melyik információt olvassa ki a DNS-ből, és szállítja el a sejtbe.
Kimásolja az egyik DNS adatkészletet vagy „nyelvet”, és az agysejt lesz; egy másik sorozatot választ, és májsejt lesz. Az RNS egyik része dekódolja a DNS információt, a másik eldönti, hogy melyik információt kell dekódolni. Az RNS teljes megértésétől – hogyan működik, és mi hozza dekódolási döntéseit – még messze áll a hivatalos tudomány. Azonban itt van még egy lényeges kulcs a valóság teremtéséhez. Ezeket az RNS döntéseket meghozhatja a Mátrix a DNS útján, vagy előidézheti a Tudatosság (annak egyéni aspektusa, a lélek révén), ami hatálytalanítja a testprogramot.
E döntéseket befolyásolják még mentális és érzelmi hatások, mint a stressz és az érzelmi megrázkódtatások, törések, sérülések és elektromágneses valamint vegyi szennyezés, beleértve az adalékanyagokat ételeinkben és italainkban. Ezek mind megingathatják az RNS olvasási folyamatot, és fordítási hibákat okozhatnak, amelyek elváltozásokhoz vezethetnek.
E tényezők mindegyike, és még mások is, hathatnak arra, hogy az RNS hogyan olvassa le a DNS-t, és ez alapvető fontosságú mind a mentális, mind a fizikai egészség, valamint valóságérzékelésünk számára.
Ezt lényeges megérteni, mert míg a DNS tárolja az adatokat, az RNS az, aki eldönti, melyiket választja ki, és nyilvánítja meg. A számítógép lemezén ott lehetnek az adatok, de a gépkezelő dönti el, hogy a lemezen tárolt adatok melyikét hívja le, és használja fel. Az RNS a lézerolvasó, ami eldönti, melyik valóságtudatot fogjuk megtapasztalni.
Hogy hogyan olvassa az RNS a DNS-t, az eldönti fizikai és szellemi egészségünket is. Dönthet úgy, hogy kiolvas egy genetikus hibát, de úgy is, hogy figyelmen kívül hagyja. Tehát mostantól, amikor DNS-ről vagy DNS hálózatról beszélek, ezekbe a kifejezésekbe beleértem az RNS működését és döntéseit, hogy mit írjon át és kommunikáljon.
DNS
Közbevetőleg, szokták mondani, hogy gyakorlat teszi a mestert, és ez igaz, mert az elme/test olyan, mint a programot olvasó számítógép. Amikor egy focista egy bizonyos képességet gyakorol újra és újra, az ennek eredményeként kialakuló adat rátöltődik a „lemezre” és később elérhető, amikor meccset játszik. Ahogy egy bizonyos helyzetben megkapja a labdát, a „számítógép” a letöltött adatnak megfelelően fog reagálni. Gyakorolj jól, és jól fogsz teljesíteni, és vica-versa.
Amikor Jaymie fiamat edzem, mint kapust, mindig azt mondom, hogy úgy gyakorolj, ahogy a meccsen szeretnél játszani, mert a számítógép nem tesz különbséget gyakorlás és meccs között – egyszerűen csak reagál az ingerre, mint ahogy azt rögzítette egy adott helyzetre. Ugyanez a helyzet minden kifejlesztendő készségre, bár függetlenül attól, hogy mennyit gyakorol, némelyeknek nagyobb „természetes” készsége lesz bizonyos dolgokra, mint másoknak, a kiindulásként „örökölt” alap program miatt.
Ami leginkább megrázott Mike Lambert cikkében, az a DNS és az információ vétele és adása közti összefüggés volt. A DNS – mutatott rá – egy kristály, ami fényenergiát bocsát ki fotonok formájában, oly mértékben, hogy néhányan „ultra gyenge lézerhez” hasonlítják (ugyanígy az RNS-t). Az élenjáró tudományos kutatás kezdi megérteni, hogy a DNS egy tökéletes antenna/adó. Egy internet cikkben olvastam:
„E gigantikus molekula jellegzetes alakja következtében – egy felcsavart dupla spirál –a DNS ideális elektromágneses antennát képvisel. Egyfelől hosszúkás, és így egy lap antenna, ami nagyon jól felfogja az elektromos pulzusokat. Másfelől, felülről nézve, gyűrű formájú, ezért nagyon jó mágneses antenna.”
E vevő/adó révén kapcsolódunk a Mátrixhoz. Két éve beszélek és írok arról, hogy valóságunk olyan, mint egy holografikus Internet. Testeink olyanok, mint a világhálóba kötött számítógépek. A számítógép képes átutazni az Internetnek hívott kollektív valóságon, meglátogatni híroldalakat, sport oldalakat, környezeti oldalakat, pornó oldalakat, bármit.
Képes arra is, hogy más számítógépekkel kommunikáljon a Hálón keresztül, elektromos levelek és hálózatba kapcsolódás révén, amikor a számítógépek összekapcsolódnak, és együtt dolgoznak. A világ összes Internethez kapcsolt számítógépe ugyanazon kollektív valóságon osztozik, ugyanazon a Mátrixon. Az emberi lények szintén osztoznak egy kollektív valóságon, és szörfölhetünk holografikus országok, emberek és érdekességek illuzórikus hálóin.
mátrix
Követhetjük az eseményeket (hír oldalak), sportolhatunk (sport oldalak), dolgozhatunk környezetvédő csoportoknak (környezeti oldalak), vagy igyekezhetünk megkúrni minden férfit és nőt, akit csak kedvünk tartja (pornó oldalak). Az alapelv pontosan ugyanaz. Kollektív „fizikai” valóságunk
egy hasonló holografikus Internet, és testeink biológiai számítógépek. Azt értjük, hogy a Világhálót telefonvonalak és kábel hálózatok alkotják, de meg akartuk tudni, hogyan jön létre a kollektív valóságunk. Amikor olvastam a cikket, hogy a DNS egy kristály kommunikátor és lézer típusú fény adó-vevő, megkaptam a választ. Lehullt a lepel a Mátrixról.
E felismerés kibontakozásával intuíciók árasztották el elmémet. A DNS gyakorlatilag a számítógép terminál, amelyen keresztül rákapcsolódunk a Mátrixra, és amelyen keresztül az belénk táplálja kollektív valóságát – a minket rabszolgaságban tartó illúziót. Einstein mondta:
„A valóság illúzió, jóllehet egy igen szívós fajta.”
A folytonos rész a virtuális-valóság játék, amit a Mátrix szuper-hologram sugároz a test hologramnak a DNS-en keresztül. Az RNS aztán eldönti, melyik programot olvassa ki és nyilvánítsa meg, mint „valóságot”.
E döntést programozás, mentális és érzelmi állapot és a hitrendszer kombinációja alapján hozza meg, amihez az ébredezőknél hozzájön még a tudatosság is. Régóta mondom, hogy a legtöbb ember gondolatait, válaszait, reakcióit testük genetikai sajátosságai irányítják, a szüleinktől és genetikai vérvonalunktól örökölt szoftver program.
Úgy láttam a testet, mint egy kapálódzó lovat, amit tudatosságunknak meg kell fékeznie és békítenie, azáltal, hogy kifejezi saját valóságát a test, vagy „ló” genetikusan örökölt vagy a társadalom által belé programozott valóságát fölülírva. Éreztem, hogy a „ló” (DNS) irányítja tetteit és reakcióit, és nem a „lovas” (a tudatosság, aki a test révén tapasztalja meg ezt a világot).
ló
Ilyen emberekben, egy örökölt genetikai sajátosság, mint az alkoholizmus, megismétlődik saját tapasztalatukban, míg azok, akiknél a tudatosság erőteljesebb, mint a DNS programozása, képesek lehetnek hatálytalanítani és elkerülni a megismétlést (az RNS eldönti, hogy másképp olvassa ki a programot az alkoholista szülőtől kapott DNS-ből).
A DNS/RNS olyan, mint a kapott adatokra reagáló számítógép. Ezek az adatok jöhetnek a Mátrixból, a tudatunkból, vagy egyéb programokra ható programokból.
Az utóbbiba beletartozik a mód, ahogyan az emberi társadalmat manipulálják, hogy hamis valósággal programozzák az embereket. Elmeséltem a Mesék az időhurokból című könyvemben, hogy hogyan sétáltam egy megváltozott tudatállapotban az egyetlen másik alkalommal, amikor kipróbáltam pszichoaktív szert, ez esetben a „varázsgombát”.
Egy hang beszélt hozzám megint, ahogy ráakadtam egy utcán parkoló lószállító kocsira, mellette egy ló és egy lovas. A hang azt mondta, hogy a ló és lovasa analógia – test és tudatosság – helytálló. Képzeld el – mondta –, hogy a „belépő” tudatosságnak meg kell birkóznia a DNS-ünkben hordozott összes öröklött programmal, hittel és valóságról szóló feltételezéssel.
Azt mondta:
„csodálkozol még, hogy miért olyan könnyű manipulálni az embereket, amikor azt a genetikus programot öröklik indulásként?”
A legtöbb ember oly sok energiát áldoz, hogy megbirkózzék DNS-e öröklött válaszaival, reakcióival, vágyaival és kívánságaival, hogy kevés energiája marad, hogy felnézzen és túllásson az illúzión.
https://rejtelyekszigete.com

2018. április 7., szombat

2018. április 6., péntek

2018. március 24., szombat

2018. március 15., csütörtök

Kínából származó toradzsa ősnépEgy suhintással a halálba

A hang szörnyű. Pedig a bivaly nem sír, amikor a férfi egyetlen mozdulattal keresztülvágja a gégéjét. Nem is hörög. De klaffan. Ahogy a robosztus állat a porba dől, még ugyanaz a balga boldogság van a szemében, amely az elmúlt években mindig, amikor a toradzsa nép áldozati állatainak kijáró zavartalanságban kérődzött a trópusi gazon. Még él, amikor fiatal fiúk bambuszcsöveket tartanak a nyaki ütőeréből bugyogó vér alá. A vér a pa’pionghoz kell, a temetés egyik ünnepi eledeléhez: a bambusztörzsben főtt húsos, zöldséges rizshez.

Jézus Krisztus és a bivalyáldozat
Nem hagyja ki ezt a delikateszt, aki Indonézia 17 ezer szigete közül pont erre a polip alakúra, Szulavézire jön kirándulni. Pláne ha a déli csücsökből, a Makassar nevű fővárosból hajlandó busszal további tíz órát kanyarogni a sziget nehezen megközelíthető gyomrába. Ugyanezt az utat tette meg jó néhány évszázaddal ezelőtt a feltehetően. (Ők Indonézia több mint 300 népcsoportja közül a borneói dajakokkal és a Szumátrán élő batakokkal együtt a szigetország ősnépének számítanak.) Állítólag a toradzsák az iszlám hódítás elől menekültek a XVII. században a partvidékről mostani lakóhelyükre, a sziget dzsungel borította, hegyes-dombos belsejébe. Az egykori hajós nép Szulavézi fennsíkjain áttért a rizstermesztésre és az állattenyésztésre, és 1905-ig, a holland gyarmatosításig csendesen tengette földműves-fejvadász életét, mindenkitől elzártan. Ellenségeik skalpját egyetlen okból gyűjtötték: hittek és máig hisznek abban, hogy igazi életük a másvilágon kezdődik. Ahhoz viszont, hogy odaát földi rangjukhoz méltó örök élet várjon rájuk, meg kell adniuk a temetés módját. A lelkük ugyanis csak közvetítő segítségével teheti meg a hosszú utat a mennybe, átszellemült lényüket pedig a temetésükkor bemutatott áldozatok szolgálják majd az örökkévalóságban.
Ha pedig egy nemes toradzsának életében, harcosként nem sikerült elegendő skalpot gyűjtenie odaátra, akkor temetésén a családja rabszolgák feláldozásával billentette helyre az ősi törvényben előírt egyensúlyt. Így ment ez egészen addig, amíg holland hittérítők el nem hozták a múlt század elején toradzsa földre is a kereszténységet. Nem lehet rájuk fogni a kompromisszum képtelenséget. Felfogták ugyanis, hogy ha a bennszülöttek ősi hite, az aluk todolo ellen ágálnak, tapodtad sem jutnak előrébb Jézus tanaival, ezért inkább becsukták a szemüket időnként. Ma a toradzsák eljárnak a templomba vasárnaponként, és ott jó sokat énekelnek a Megváltó dicsőségére. Ha azonban egy családtagjuk jobblétre szenderül, akkor tucatszám áldozzák fel a vízibivalyokat az ősök szellemének. Az életük legfontosabb eseménye ugyanis a temetési ünnepség, sokan gúnyolják is őket ezért a szigetországban. „A nép, amelyik azért él, hogy meghaljon.”

Negyvenezret egy albínó vizibivalyért
Hogy magáért a halálért élnek, az talán túlzás, de hogy azért dolgoznak egy életen át, az biztos. – Mennyibe kerül egy vízibivaly? - kérdezem kísérőnket, Burist, aki makassari muszlim létére többet tud a toradzsák szokásairól, mint az eddig olvasott összes útikönyv és antropológiai tanulmány együttvéve. Egy nemrég felhúzott bambuszbungalóban ülünk, előttünk szőnyegen tea, Banga falu két házsor által közrefogott főterén pedig temetést ünnepelnek éppen.
A szürkét kérdezi? Az csak 6-7 ezer euróba, de az a foltos, fehér, kék szemű arrébb, az belekerülhet negyvenezerbe is.
Attól függ, mekkora a teste, a szarva,milyen a szőre. Itt a bivaly nem szent állat, mint Indiában, hanem áldozati: csakis azért hizlalják, tisztogatják, kényeztetik, hogy a leendő temetésre a legjobb formában legyen.
És hányat vágnak le egy ceremónián? – kérdezem.
Az a család társadalmi rangjától függ. Ez itt egy kicsi ünnepség, úgyhogy legfeljebb egy tucatot. Meg húsz-harminc disznót. De igazán nagy, többnapos szertartáson száznál is többet. Nehéz elképzelni, hogy mindezt a rizs- meg a fűszernövény-termesztésből finanszírozzák.
Senki sem tudja pontosan, honnan jön ez a rengeteg pénz – nevet Buris –, annyi biztos, hogy a Jakartában és külföldön dolgozó toradzsák a felmenőik temetésére keresnek. Ahogy az is, hogy ez az egész nép el van adósodva. A kormány egyrészt büszke az Indonéziában élő több száz népcsoport szokásaira, és mintha az elmúlt néhány évtizedben belátta volna azt is: ezek az „egzotikus” kultúrák szép pénzt hozhatnak a turisztikai kasszába. Ugyanakkor nagyon igyekeznek felvilágosult nemzetnek tűnni, és bár sosem vallanák be, bizonyos szempontból szégyellik ezeket az animista hagyományokat.

Halottfalu a faluban vs. Adó
A kormány a toradzsákat is igyekezett megmenteni a totális eladósodástól: megadóztatta az állatáldozatokat. Így a „mi kis temetésünk” vendégei sem kerülhetik ki azt az ideiglenes épületet, amelyet a ceremónia kedvéért a falu bejáratához építettek, és amelyben a családtagokkal együtt a kormányzati emberek is ott ülnek kockás füzeteikkel. Jegyzetelik, ki milyen ajándékkal érkezett a temetésre: bivallyal, disznóval, pálmaborral. Később ez alapján számolják ki az adót: a bivaly után a 250 ezer, a disznó után a 40 ezer rúpiányit. Innen mennek tovább a vendégek a számozott bungalókba, hogy onnan figyeljék az ünnepi eseményeket – a falu csúcsos tetejű lakóházai és rizstárolói által közrefogott téren.

A toradzsa 'hotelek'
Bangában ez a közösségi tér alig nagyobb egy röplabdapályánál. Az UNESCO világörökségi listájára pályázott Kete Kesuban viszont nemcsak a falu főterének méretéből, hanem a két hónappal ezelőtti temetésre épített vendégházak számából is sejteni lehet, mekkora ceremóniát tartottak. Nemesember halhatott meg. El is újságolja egy büszke öregapó, hogy 87 bivalyt öltek le.
Aztán elmagyarázza, hogy a halálesetet fehér zászló jelzi a toradzsák hagyományos házain, a tongkonanon. Van, aki ezekben a csúcsos tetejű, cölöpös épületekben a hajós ősök emlékét látja, másokat bivalyszarvra emlékeztet az egekbe szúró tetőzet. Ami biztos, hogy nem találni errefelé lakóházat, amelyik ne észak felé nézne. Ebben az irányban sejtik ugyanis az isteni világ központját.
A tongkonanban leképeződik a toradzsák egész kozmológiája – veszi át a szót az öregtől mindentudó kísérőnk, Buris. – A ház négyszögletes oszlopai közötti, földdel érintkező rész, ahová a szemetet dobják, és ahol naphosszat csirkék, kutyák, disznók keresgélnek, a tisztátalan szféra, a démonok birodalma. Középen a 3 sötét szobából álló, többgenerációs lakrész, az emberi birodalom, míg a menny felé nyújtózkodó tetőzet a padlással együtt az isteni szféra.
Az egészmonstrumot egyetlen szög nélkül építik, mindent faékek, faszegecsek és rattanszíjak tartanak össze. A tongkonan ékei a tetőt tartó oszlopra erősített bivalyszarvak, minél gazdagabb egy család, annál több van belőlük. A toradzsák mindennel igyekeznek kifejezni társadalmi rangjukat, jómódjukat, ez a faragott vízibivalyfej is ezt jelenti. Ilyen fehéret csak igen ritkán, nemesek házára készítenek.

Banga vígad
Banga faluban csak fekete bivalyfejdíszeket látni, tehát középosztálybeliek házai közt ülünk. Amikor a temetési ceremónia második napján is meghívnak minket az egyik vendégbungalóba, rögtön több önkéntes idegenvezetőnk akad: csupa gitározó, nevetgélő fiatal. Mindannyiunknak megéri a csevegés: ők az angolt gyakorolják, mi meg kérdezősködhetünk. Feltűnik, hogy a komplett vendégsereg falatozik, iddogál, kiabál, kacag és énekel, beleértve a piros kelmékkel feldíszített pavilon aljában ülő közeli családot is, fejük fölött a festett koporsóban nyugvó halottal. Miért nem zokog senki az elhunyt körül? – Mire eljön a temetés ideje, már hozzászokunk, hogy nincs közöttünk. Legalábbis nem úgy, mint korábban – mondja mosolyogvanaz egyik külföldről hazatért, farmeringes fiatalember, Reni.

Ebéd a halottal
Ha meghal valamelyik szülőnk vagy nagyszülőnk, akkor a temetése időpontjáig csak beteg embernek tekintjük, ezért velünk él tovább a tongkonanban. Korábban növényekkel balzsamoztuk be a testét, újabban formalinnal tartósítjuk a szöveteket és sok réteg szőttesbe csavarjuk. Az asszonyok minden étkezéskor étellel-itallal kínálják, a gyerekek körülötte játszanak. Ez így mehet hónapokon, sőt éveken át – amíg össze nem gyűlik a temetéshez szükséges pénz. (Később egy nyolcórás buszút alatt sem sikerült kiszedni az utastársainkból, hogy ezek a „nappaliba” ültetett földi maradványok mennyire szaglanak.)
A szerettünk lelke mindaddig a tongkonan közelében lebeg, és nem nyugodhat, amíg méltó ünnepséget nem szervezünk neki, és fel nem áldozzuk az első állatot. Az emberi lelket ugyanis a vízibivaly lelke „fuvarozza” a túlvilágra, Puyába, amely a déli toradzsa törzsek szerint nem az égben van, hanem a földön. Méghozzá a toradzsák birodalmában. Bambapuangnak nevezik azt a helyet.
De mi történik, ha ez elhunyt családja olyan szegény, hogy egyetlen bivalyt sem tud feláldozni? – kérdezem Renit, aki annyira belejött már az indonézzel kevert angol mesélésbe, hogy pálmaborát belepték a legyek. – Olyan nincs! – vágja rá. – Ez volna a legnagyobb szégyen egy toradzsa családnak, még ha rabszolga leszármazója is az elhunyt. Inkább kölcsönkérnek mindenkitől, vagy ha szerencséjük van, megszánja őket egy barát: nesztek, itt egy bivaly, apátok a barátom volt!

Az ünnepi vágóhíd
Nem ez a helyzet Bangában, ahol egymás után puffannak a földre az állatok. A végzetükre várakozó fekete bivalyokat odakötözték a főtéren felállított, oszlopszerű kőtömbökhöz. Amikor a ceremóniamester jelt ad, egy falubeli férfi rövid száron végig vezeti az állatot a vendégek előtt, majd a tér közepére vonul vele, orrkarikájánál fogva az égnek emeli a fejét, aztán azzal a bizonyos jól irányzott macsétasuhintással átvágja a nyaki ütőereket és a gégét. Kivéreztetése után a jószágnak azonnal nekiesik négy-öt férfi, és csak percek telnek el, mire az ünnepséget megülő édeskés vérszaggal már a bivalybendőből kiforduló gyomortartalom ázottmező-bűze keveredik. Koppannak a csontokra zuhanó kések, asszonyok a hüvelykujjukra akasztott húsdarabokkal igyekeznek a vendégekhez, hogy kiosszák dekára kiszámolt adagjaikat. Ez nem azt jelenti, hogy a megajándékozott felkapja a ritka csemegét, és a trópusi hőségben hazáig szalad vele, hogy megfőzze. Néhány órát biztosan elüldögél még sáros cupákkal a lábainál, és nézelődik. Hogy a következő órákban mi fog történi, ezt senki sem tudja előre a ceremóniamesteren kívül. Hol dalra fakad a vidáman gyászoló tömeg, hol körbeállnak az ünnepi tánchoz, és ha épp nem bivalyt vágnak, akkor viadalra eresztik össze az állatokat, a gyerekek pedig viháncolva rosszalkodnak a véres sárban. A népviseletbe öltözött, koromfekete kontyú toradzsa lányok a pilláikat rebegtetik, és egymás vállára hajolva kuncognak a fiúcsapatok közelében. Mind férjre vadászik.

Nézd meg a nagyapját, vedd el a lányát!
Házasodni azonban egy toradzsa nőnek nem egyszerű. Amikor a többnapos temetés egy eseménytelenebb időszakában útra keltünk, és elmotoroztunk a közeli Buntu Pune nevű faluba, megtudjuk: valójában mennyire nehéz. A településen mindössze két család lakik, és csak egyvalakit érünk otthon, a 42 éves Marla Tandierungot. A klán madárcsontú vénkisasszonyát eddig senki nem merte elvenni, így valószínűleg már nem is fogja. Ez legkevésbé rajta múlik, hiszen kedves, jámbor tekintetű és kifejezetten szép arcú. Egyetlen „hibája”, hogy nemzetségfő unokahúga, egy köztiszteletben álló személyé, a hagyományok őrzőjéé. Marla túlságosan nemes. A házasulandó toradzsa férfiak pedig a mi „nézd meg az anyját, vedd el a lányát” mondásunk helyett úgy intik egymást elővigyázatosságra, hogy „tudd meg előbb, élnek-e a nagyszülei”. Ha ugyanis az ifjú párnak a házasságkötést követő néhány éven (netán hónapon) belül nagyobb temetési szertartás miatt kell a zsebébe nyúlnia, könnyen legatyásodhat egész életére. Sőt, még a gyerekei nyakába is hatalmas terhet rakhat. Extrém a veszély az olyan előkelő hajadon esetében, mint Marla, akinek felmenőit több tucat vízibivaly levágásával lehetne csak méltóképp eltemetni. Ám úgy tűnik, a nő rég belenyugodott a sorsába, áhítattal beszél a hagyományaikról, még kislánykorára is visszaemlékszik, amikor hat hónapig lakott egy szobában a halott apukájával. – Nekünk ez természetes, mert hiszünk abban, hogy az élet folytatódik odaát, ezt a gyerekek is jól tudják. Mire eljön a temetés, már mindenki alaposan megsiratta a halottat, addigra csak az öröm marad, hogy vele küldhetjük az utolsó útjára mindazt, ami jár neki.

Vendéglátás
Ha 25-nél több bivaly levágásával jár a ceremónia, akkor a vendégeket rendszerint nem a saját falujába, hanem Rante Karassikba hívja a család, egy hatalmas közösségi térre – magyarázza Marla. – Kivéve azokat a nagyobb településeket, amelyek főterén még „megaceremóniák” lebonyolításához is elegendő a hely. Nemrég tartották toradzsa föld minden eddiginél fényűzőbb temetését, a Sereale nevű faluban. 200 vízibivalyt vágtak le és megszámlálhatatlan disznót. Hogy a vendégeknek emelt kétszintes, konyhás-hálószobás, berendezett bungalók elférjenek a főtér körül, „odébb tolták” az iskolaépületet is. Vagyis lebontották, valamivel távolabb felépítették, és ugyanezt megcsinálták újra, amikor vége lett az ünnepségsorozatnak. De téved, aki azt hiszi, hogy ezzel minden el van intézve. A vendéglátás és az állatáldozatok csak egy részét adják a kiadásoknak.

Bébit fába, aggastyánt sziklába
Két fafaragó egyhavi munkájába kerül elkészíteni a toradzsák jellegzetes, henger alakú koporsóját – méghozzá egyetlen „uru” fa törzséből, 76-féle mintával megfaragva, vörössel és arannyal festve. A tartomány fővárosában, Rantepaóban vezeti fafaragó műhelyét a 41 éves Ruben, aki, akárcsak a környék többi koporsófaragója, édesapjától örökölte a mesterséget. És igen jól él belőle, hiszen az átlagos indonéziai kétkezi munkás fizetéshez (havi 2millió rúpiához) képest egy koporsóért 13-15 milliót is elkérhetnek.

A bivalypata a gyerekek játéka a temetésen
Más toradzsa családok dísztelenebb koporsókat faragtatnak: bivaly alakút a férfiaknak és disznó formájút a nőknek. Miután a család az ősi előírásoknak megfelelően lebonyolította a temetési ünnepséget, a férfiak a vállukra veszik és végső nyughelyére cipelik a halottat. Kete Kesu település klánja például néhány évtizeddel ezelőttig még egy közeli sziklára függesztette fel a koporsóit. Ahogy a fa korhad, és viharok tépázzák a függősírokat, azok előbb-utóbb szétesnek, így a lábszármeg koponyacsontok szanaszét hevernek szikla tövében. Némelyik csontkupac tetején alkoholos palack, néhány szál cigaretta vagy aprópénz koszolódik. A környéken senki sem tudja elmagyarázni: ha a lélek már a túlvilágon pihen, miért van szüksége további élelemre, dohányárura. És hány évig látják el a halottat a hozzátartozói ilyesmivel. A sziklába faragott sírkamráknál ugyanez a helyzet: a csőszerű üregek 2 méter szélesek és legalább 3-4 méter mélyek, így akár húsz családtag temetkezési helyéül is szolgálhatnak, nem beszélve a temérdek ékszerről, szövetről, dísztárgyról, amit melléjük tesznek. Úgy hiszik, hogy a halott lelke a Puyába vezető utat sziklaalagúton keresztül közelítheti meg, amelynek bejárata épp ez a liang nevű, erős faajtóval lezárt üreg. Ha a rá váró feladatokat jól teljesíti, akkor kerülhet Pong Lalondong istenség színe elé, aki dönt a további sorsáról. Keveseknek adatik meg, hogy a Bambapuang nevű hegyen keresztül a mennyországba jussanak, legtöbben a („földi”) túlvilágon, Puyában találják meg végső otthonukat.
Minél magasabban van egy sziklasír, annál nemesebb az oda temetett: annál több ember költséges munkájába kerül kifaragni a mélyedést (7-8 hónapig is eltarthat), és annál közelebb kerül a halott az isteni szférához. Ráadásul a rablóknak is nehezebb megkaparintaniuk a sírba zárt kincseket. A Lemo nevű településen egy majdnem függőleges sziklafal van teli ilyen faajtókkal, közöttük színházi páholyra emlékeztető bemélyedések, több tucat életnagyságú, festett, felöltöztetett fafigurával. Az elhunytra hasonlító sírőrző tau-tau bábu kifaragtatása szintén a leggazdagabbak kiváltsága. A toradzsák igen kreatívak, ami a temetkezési formákat illeti. Valójában egyetlen helyre nem helyeznek halottat: a földbe. A tisztátalan közegbe, a démonok birodalmába. Elhunyt kisbabáikat például –ha még nem bújtak ki a fogaik – a Kambira falu melletti erdőbe temetik, egész pontosan egy ott álló százhúsz éves tarafa törzsébe, amelynek nedve fehér, mint az anyatejé.
Ezek az emberek hisznek a reinkarnációban, és azt remélik, ha az apró lényeket ilyen módon visszaadják a természetnek, akkor hamarosan újjászülethetnek. A baj az, hogy nem találni a közelben még egy, ehhez foghatóan széles törzsű tarafát. Ennek a 33 bébisírt rejtő növénynek pedig már csak két vékony hajtása él. Ezért félő, hogy a fával együtt nemsokára a szokás is elhal.
Olyan falvakban, amelyek közelében nincs kivájható sziklafal, van viszont barlang, ott a toradzsák a hegy gyomrában keresnek helyet koporsóiknak. A Londa település környékéről származó Daniel gázlámpát lógat elém, hogy át bírjak bújni a szűk járaton. A barlang belsejében egymás hegyén-hátán mállanak a koporsók. Itt is igaz, hogy a gazdagabbak nyugszanak felül, a szegényebbeken. Az idő múlása és a fa korhadása senkit sem zavar (a szétgurult csontokat időnként kupacokba rakják). Ahogy az sem, hogy a fémpénzzel és szőttesekkel körülrakott nyughelyek közé néhányan INRI feliratú kereszteket állítottak.
Mindig vannak tuti biztosra menő családtagok, akik szerint a Puyába vezető viszontagságos úton a bemutatott áldozatok mellé nem árthat egy kis kereszténység. A nagy beszélgetésben Daniellel együtt lemaradok, így olyat mutat, amit csoportoknak ritkán, félrebillenti dédapja koporsójának fedelét, és megvilágítja az olajzöld kötött sapkával fedett parányi koponyát. Az alóla kikunkorodó, még mindig sötét fürtöket, az arccsontokra simuló barna bőrt és a majdnem tökéletes fogsort. A dédpapával szemközt a környék Rómeója és Júliája fekszik, akiket családjaik nem akartak egymáshoz adni, ezért lettek öngyilkosok. Máskülönben a barlangban nehéz volna megállapítani, melyik koponya kihez tartozik, a lényeg, hogy mindegyik a Topangrappa nemzetség valamelyik tagjának emelt fője volt egykor. Daniel is csak annyiban biztos, hogy a barnák újabbak, a fehérek régiek.

Múmiatáncoltatók
Ahogy nincsenek megilletődve a nappaliban lakó múmiától és a sírhelyek körül taposott emberi csontoktól, úgy természetesnek veszik a környékbeli gyerekek azt is, amikor családjaik háromévenként, augusztusban kiszedik koporsóikból mumifikált halottjaikat, pemzlivel lesöprik róluk a koszt, átöltöztetik, frissen felékszerezik őket, majd az egész faluban körbeimbolyognak és lefotózkodnak velük. Aztán gondosan visszahelyezik őket a sziklasírjukba. A ma’nene’ nevű rituálé lényegét ugyanúgy nem sikerült még elmondania egyetlen toradzsának sem, mint a csontkupacaik tetejébe állított alkoholos palackokét. „Az őseink szellemét tiszteljük így, ez a hagyomány és kész.” A bangai temetésen sem jut eszébe senkinek félrevonni a gyerekeket, amikor az orruk előtt vágják le és nyúzzák meg sorra az állatokat. Sőt a kicsik lesben állnak: mikor szaladhatnak a bivalytetemhez úgy, hogy ne legyenek a mészáros férfiak útjában. Egy nagyobb fiú kést szerez és nyiszálni kezdi a bivaly patáját. Az nem válik el túl könnyen a lábszártól, de mikor végre megvan a zsákmány, hamar zsinór is kerül, és egész kölyökfalka rohan a nagyfiú, meg a madzagja végén ugrándozó véres pata után.
Ennél is kacagtatóbb játék az állat hólyagjából fújt lufikergetés, csakhogy kevés a léggömb és sok a gyerek. A legkisebb hoppon marad, egy pillanatig el is gondolkozik, hogy sírjon-e. Aztán inkább odamegy a tetemhez és gyakorlott mozdulattal kimarkolja a szemét az üregből. A bungalónk tövébe guggol vele játszani. Egész tenyere teli van a gömbölyű szemmel, amiben még így, porba mártva is a toradzsa lélekfuvarosok bamba bölcsessége ül.


2018. március 14., szerda